Zespół

Sebastian Kotow

CEO odpowiedzialny za strategię, rozwój biznesu i zarządzanie firmą. Wykłada na MBA i podyplomowych studiach Psychologia Biznesu dla Menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorem książek prowadzi wykłady biznesowe i inspiracyjne.

Joanna Poniatowska

Dyrektor programowa. Odpowiada za wdrażanie programów rozwojowych dla organizacji. Specjalizuje się w mediacjach i testach diagnostycznych, których implementacja przyczynia się zwiększenia koherentności pracy zespołowej.

Iza Barton-Smoczyńska

Partner, Senior Business Consultant, facylitator, coach i trener biznesowy. Iza jest odpowiedzialna za opracowywanie programów, B+R, facylitację, szkolenia, indywidualne konsultacje i superwizje. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w psychologii biznesowej, dostosowywania programów do potrzeb klientów i wspieranie rozwoju liderów.

Byron Soulopoulos

Senior Business Consultant, mówca i facylitator. Byron jest utalentowanym menadżerem i liderem zmiany. Od 14 lat zarządza kompleksowymi projektami ICT w całej Europie.

Iwona Kuźlik

Partner, Senior Business Consultant i facylitator. Iwona jest psychologiem oraz specjalistą z zakresu marketingu i promocji odpowiedzialnym za zarządzanie projektami, opracowywanie programów, facylitację oraz B+R.

Małgorzata Wawrzyniak, PHD

Partner, Senior Business Consultant i facylitator. Małgorzata jest adiunktem w Katedrze Psychologii Osobowości Uniwersytetu SWPS w Warszawie i jest odpowiedzialna za opracowywanie programów, facylitację oraz B+R.

Krzysztof Sroczyński

Partner, Senior Business Consultant, facylitator i mówca biznesowy. Krzysztof jest założycielem i prezesem Instytutu Kreatywności i Rozwoju oraz Brainwire Systems, a także partnerem Harvard Business Review Poland i ICAN Institute. Jest odpowiedzialny za facylitację, prowadzenie szkoleń oraz konsultacje indywidualne.

Michał Wydrzyński

Project Manager. Odpowiada za zarządzanie projektami i wdrażanie strategii rozwoju naszej firmy. Jego zadaniem jest także przygotowywanie umów z kluczowymi klientami firmy.

Beata Kornowska

Sales Support Manager, zajmuje się sprzedażą i koordynacją szkoleń otwartych, konferencji i seminariów. Odpowiada za współtworzenie strategii sprzedaży projektów dla kluczowych klientów firmy.

Piotr Ciepliński

Partner i Executive Coach. Piotr posiada ponad 20 lat doświadczenia liderskiego i menadżerskiego w coachingu. Jest autorem unikalnego programu „Instalacja Wewnętrznego Coacha”. W IoBD odpowiada za coaching kadr zarządzających oraz zespołów. Udziela również konsultacji indywidualnych.