Eventy

Oferujemy specjalne sesje, które wzbogacają proces wdrażania nowej strategii, wprowadzania zmian czy też rozpoczynanie / zamykanie ważnych projektów. Składają się na nie krótkie warsztaty poprzedzone inspirującym wykładem wprowadzającym. Nasze wydarzenia są skierowane zarówno do grup kilkunasto jak i kilkusetosobowych. Mogą one odbyć się zarówno na początku projektu albo na jego zakończenie. Warsztaty są moderowane przez facylitatorów i kończą się prezentacją pracy grupowej i wykładem podsumowującym.