Zarządzanie zaufaniem

Zrozumienie przez liderów tego, jak działa zaufanie, w jaki sposób wpływa ono na zaangażowanie, jak go uczyć, jak je rozwijać i jak je odbudować, gdy zostało zerwane, jest niezbędne do tego, żeby uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe, budować mocne relacje, obniżać koszty i zwiększać tempo operacji biznesowych. To istotny czynnik w dzisiejszym świecie, którego nie można pominąć. Dzięki świadomemu zarządzaniu zaufaniem w organizacji wszystko inne działa właściwie. Nie można znaleźć substytutu dla zaufania. Kto tego nie rozumie przegrywa w biznesie.