Mindshift Lab

Ograniczające i fałszywe przekonania wpływają hamująco na liderów, zespoły, a nawet całe organizacje. Ograniczają ich rozwój, proces zmian i odkrywanie nowych możliwości. Związane jest to z działaniem naszego mózgu, ale i popadaniem w rutynowe nawyki. Dzięki badaniom i metodologii prof. Carol Dweck (Uniwersytet Stanforda) z zakresu postaw motywacji i samorozwoju oraz prac Kelly McGonigal (Uniwersytet Stanforda) na temat instynktu, siły woli i osiągnięć wypracowana została metodologia, która pozwala kwestionować ograniczające przekonania oraz otwierać się na nowy sposób myślenia, działania i doświadczania.