Behavioral Design

Prostota przekazu skuteczniej oddziałuje na ludzi niż sama motywacja. Myślenie nie przychodzi ludziom łatwo. Natomiast wezwanie do natychmiastowego podjęcia konkretnego działania może zmienić ich zachowanie. Z kolei najważniejszym aspektem zmiany zachowań jest wpłynięcie na codzienne nawyki. Naszym celem jest znalezienie powiązania pomiędzy tym, jak działa ludzka natura, a tym jak działają strategie osiągania celów. Metodologia behavioral design to stopniowy proces oparty na ścisłych zasadach i wiedzy o procesie myślenia, schematach działania oraz przebiegu reakcji emocjonalnych.