Raymond Keene OBE

Raymond Keene jest byłym mistrzem szachowym Wielkiej Brytanii. W roku 1976 otrzymał tytuł Grandmaster. Został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE). Jest niezwykle wszechstronnym autorem i publicystą. Napisał i opublikował ponad 199 książek na temat myślenia, inteligencji oraz natury geniuszu. Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Zarządzającej Instytutu Chemii Mózgu i Odżywiania (Institute of Brain Chemistry and Human Nutrition) w Londynie.