Klauzula informacyjna stosowana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotów z siedzibą ul. Mokotowska 59, 00-542 Warszawa, NIP: 6331883083, zwany dalej Administratorem;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowanie oferty oraz w celach markeitngowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda,
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
 7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 9. przenoszenia danych,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych.